Учебен процес

В детска градина ЛАПИНУ, в здрава и спокойна среда, деца от 1 до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.  Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна  и писменна английска реч и навлизат в един нов свят.

С цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, ЛАПИНУ организира екскурзии в различните точки на България. На разположение на малките възпитаници на ЛАПИНУ са и най-модерните технологии, сред които е новата интерактивна дъска! Задължителната подготовка за деца от 3 до 7 години по следните предмети и дейности се извършват по учебните програми „Моливко“ и „Вики и Ники“ , “ Ръка за Ръка“ и др.

Основна програма

Нашата философия е ученето чрез игра, тъй като предлагаме стимулираща среда за децата. Ето и какво още предлагаме:

Български език и литература
Английски език
Джоли Фоникс / Приказен английски
Математика
Природен свят
Околен свят
Финансова дисциплина
КТБД - конструктивно-техническа дейнoст
Изобразително изкуство
Музика
Народни тани
Логика
Моторика
Спорт
Интерактивни игри
Ен вижън/ Забавна математика

Допълнителни дейности

/свободно избиреами/
Пиано
Йога
Латино Танци
Kарате
Футбол
Тенис
The little Gym
Шах

Програма

ДЕТСКА ЯСЛА
(от 1 до 3г.)
ДЕТСКА ГРАДИНА
(от 3 до 5г.)
ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА
(от 5 до 7г.)