ОБУЧЕНИЕ

В детска градина ЛАПИНУ, в здрава и спокойна среда, деца от 1 до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.  Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна  и писменна английска реч и навлизат в един нов свят.

С цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, ЛАПИНУ организира екскурзии в различните точки на България. На разположение на малките възпитаници на ЛАПИНУ са и най-модерните технологии, сред които е новата интерактивна дъска! Задължителната подготовка за деца от 3 до 7 години по следните предмети и дейности се извършват по учебните програми „Моливко“ и „Вики и Ники“ , “ Ръка за Ръка“ и др.

 • Математика
 • Български език
 • Английски език
 • Природен свят
 • Социален свят
 • КТБД
 • ХИЛД
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Народни танци
 • Допълнителни дейности
 • Пиано

Детска ясла

(от 1 до 3 г.)

08:00 – 08:30 Сутрешен прием на децата
08:30 – 08:45 Гимнастика
08:45 – 09:00 Закуска
09:00 – 10:00 Учебни занимания (английски език), ( български език )
10:00 – 10:20 Плодова закуска
10:20 – 11:20 Интерактивни игри
11:20 – 11:50 Игри (на открито)
11:50 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:00 Подготовка за сън
13:00 – 15:00 Сън
15:00 – 15:15 Следобедна закуска
15:15 – 16:30 Учебни занимания  и Интерактивни игри (български език), (английски език )
17:30 – 18:30 Изпращане на децата, игри на открито/закрито, занимания по избор

Детска градина

(от 3 до 5 г.)

08:00 – 08:30 Сутрешен прием на децата
08:30 – 08:45 Гимнастика
08:45 – 09:00 Закуска
09:00 – 10:00 Учебни занимания (английски език)
10:00 – 10:20 Плодова закуска
10:20 – 11:20 Учебни занимания
11:20 – 11:50 Игри (на открито)
11:50 – 12:30 Обяд
12:30 – 13:00 Подготовка за сън
13:00 – 15:00 Сън
15:00 – 15:15 Следобедна закуска
15:15 – 16:30 Учебни занимания (български език)
17:30 – 18:30 Изпращане на децата, игри на открито/закрито, занимания по избор

Предучилищна група

(от 5 до 7 г.)

08:00 – 08:30 Сутрешен прием на децата
08:30 – 08:45 Гимнастика
08:45 – 09:00 Закуска
09:00 – 10:00 Учебни занимания (английски език),( български език)
10:00 – 10:20 Плодова закуска
10:20 – 12:00 Индивидуална работа/учебни игри/
12:30 – 13:30 Обяд
13:30 – 14:15 Свободни игри на открито
14:15 – 15:15 Учебни занимания (български език), ( английски език)
15:15 – 15:45 Следобедна закуска
15:45 – 16:30 Индивидуална работа/учебни игри
15:30 – 17:30 Клубове по интереси
17:30 – 18:30 Изпращане на децата, игри на открито/закрито, занимания по избор