Какво представлява холистичното образование и какви са ползите от прилагането му?

Какво е холистично образование?

За разлика от традиционния метод на обучение,при който понякога децата са склонни да наизустят дадена информация, холистичното образование се оповава на идеята, че децата трбва да бъдат обучавани по един привлекателен и забавен за тях самите начин.

Значението на думата идва от гръцката дума „холос“ и означава цял, цялостен. Холистичният подход разглежда човекът в неговата цялост, съставен от три основни и взаимно обуславящи се нива: физическо, умствено-емоционално и духовно. Всички тези нива си взаимодействат и допълват. Идеята на холистичното образование е да даде на децата избор, да развива въображението им и те да учат, не като наизустяват сухи факти от учебниците или интернет, а да мислят извън кутията, да разбират, да бъдат любознтелни и  да правят връзката между отделните предмети.

Ползите от холистичното образование

Холистичното образоване няма за цел да отхвърля значими за детето предмети като математика, литература или науки.

Напротив, макар, че децата се обучават по традиционните предмети, холистичният подход набляга на това, колко е важно те да се обучават правилно и се грижи се за тяхното емоционално здраве.

Един от най-големите плюсове на холистичното образование е, че не акцентира само на умственото развитие, а се фокусира и върху психо-социалното и емоционалнто развитие на децата. Той подкрепя изследователския дух на децата и им позволява да се учат по един ествествен начин, докато изследват света около себе си. Холистичното образование се базира на играта, креативността у децата и развива тяхното въображение. Изследване доказва, че децата, които се обучават по холистичния подход, се развиват с по-добри комуникационни и социални умения, за разлика от връстниците си, които се образоват по традиционните методи. Тези деца имат разбирането за учене през целия живот и готовност за предприемачество. А тези умения ще ги превърнат в иновативни личности  в бъдеще.

Холистичният метод има за цел да подпомогне децата да разгърнат силните си страни. Той  не се ограничава до учебната класна стая. Уроците могат да се проведат навън сред природата, когато искаме да обясним на децата за заобикалящия ни свят или за видовете растения, например. Холистичният учебен план може да включва сценично и танцово изкуство, ораторска реч, или живопис в допълнение към „традиционните“ теми. Едно от нещата, които в днешно време отдалечава децата от процеса на учене е, че голяма част от знанията по предмети са суха материя, разделени едно от друго и децата не виждат къде в практиката те могат да им потрябват. Фокусът е върху това, че холистичния подход насърчава малчуганите да мислят и да правят разликата между отделните предмети и да разрешат практически проблеми.

Главната цел на холистичното образования е да спомогне за възможно най-пълноценното развитие на мозъка и да допринесе за прогрес във всички сфери на живот.

Основните посоки на работа в холистичното образование са шест на брой – развитие в интелектуален, социален, емоционален, физически, естетически и духовен план. Идеята и задачата на холистичното образование е да събужда интереса на децата, да ги мотивира да учат и да разширява техния мироглед и възгледи.

Защо е необходимо цялостно образование?

Към настоящия момент действащата образователна система е насочена да развива само интелектуалния капацитет на децата. Без съмнение, получаването на нови знания е важно, но е недостатъчно, особено когато искаме да изградим от детето стойностна и мислеща личност. Във ерата на развиващите се технологии и на средствата за масова комуникация, животът е толкова динамичен, че често информацията, която днес сме получили, утре може да се окаже не актуална. И на помощ идва холистичното образование, което може да даде на децата много, а именно:

– индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите специфики, предпочитания и възможности;

– получаване на практически ориентирани знания;

– изграждане на една емоционално комфортна среда

– социално организирани занятия;

– интерактивност и стимулиране на въображението и творчеството у децата

– живо отношение към изучавания предмет.

Холистичното образование не е образование за живота, а чрез живота. И тук важен е практическия елемент. На проблемите, с които децата ежедневно се сблъскват, се търсят творчески решения, а информационните технологии се използват ежедневно в обучителния процес. Цялостното обучение насочва учебния процес да бъде в унисон с динамиката и законите на природата.

В България има много детски градини и училища, които предлагат различни форми на хуманно, иновативно и цялостно обучение – Валдорф, Монтесори, демократично училище, проектно базирано учене, интуитивно базирано учене, образование, основано на умения, или пък сугестопедия и слънчевата педагогика. За да изберете най-доброто за децата си, трябва първо, внимателно да ги проучите и, второ, да се спрете на тази, която среща собствената ви философия за живота с начина, по който искате децата да открият знанието.

Leave a comment