diabetes-type-1-spelled-out
Диабет тип 1

За разлика от Диабет тип 2, известен още като захарен диабет, Диабет от тип 1 не се причинява от прекомерната употреба на захар.