Джоли Фоникс

Английските умения за грамотност трябва да бъдат въведени рано при децата, тъй като, както всички знаем, днес този език е заел престижна позиция в комуникацията. Джоли Фоникс е една различна и доста употребявана методика за изучаване на английски език за малки деца, която бива предпочитана от все повече родители.

 

Какво представлява методиката Джоли Фоникс?

Джоли Фоникс ( Jolly Phonics) е игрална техника за преподаване на много малки деца и предоучилищна подготовка за четене, писане и говорене на английски език. Създадена е през 1987г. и  използва метода на мултисензорния подход, при който информацията се предоставя чрез зрителни, звукови и кинестични средства, което е много подходящо за характеристиките на малките деца. Към момента програмата се използва в над 100 страни по света като някои от тях дори приемат Джоли Фонинкс за правителствена политика.

Методиката използва 5 техники за успешно усвояване на чуждия език от децата:

  1. Изучаване на това как звучи определена буква

В английската азбука има 26 букви, но звуците са много повече – цели 42 и методиката Джоли Фоникс ги групира в 7 групи. Всеки звук има действие, което спомага на децата по-бързо да запомнят буквите и да ги възпроизвеждат. Когато децата са вече напреднали, когато им бъде посочена дадена буква, те бързо могат да възпроизведат  звука. Звуците, които имат повече от един начин на съществуване са първоначално преподавани само под една форма и по-късно с техните алтернативи. Например звукът ай (rain)  се преподава първо и след това алтернативите а-е (gate), (day).

  1. Изучаване на писане

Изключително важно е детето да може да държи правилно молива или химикалката. Ако детето стартира с неправилен захват на молива, то това става доста трудно за поправяне на по-късен етап.  Необходимо е то да оформя всяка буква по правилен начин. Именно затова писмото е важно да се въведе в ранните етапи, тъй като то формира основната форма на някои букви като d, например.

  1. Смесване

Смесването е процесът на казване на индивидуалните звуци от дума и съставянето на такава. Например изричането на звуците „d”-„o”-„g”  и след това съставянето на думата „dog”.

  1. Идентифициране на звуците с думи

Най-лесният начин детето да знае как се пише една дума е като слуша звуците в тази дума. Дори и при трудните думи, разбирането за самия звук може да помогне. Методиката Джоли Фоникс използва едно упражнение, при което детето слуша първия звук в дадена дума. След това методика предлага детето да слуша звуците докрай. Обикновенно средния звук в думата се чува най-трудно. Затова и обучителите по тази програма първо изричат  думата и след това звуците в нея. Стихотворенията и веселите песнички помагат на ушите да се настроят към звуците на определените думи.

 

  1. Съставяне на сложна дума

Има няколко различини начина за изучаване на правописа на сложни думи. Джоли Фоникс използва следния подход: детето пише буква по буква думата във въздуха и после се проверява дали тя е е правилно изписана. Друг способ е казването на думата точно както звучи , така, че да се чуе абсолютно всеки звук.

 

Защо  да изберем методиката Джоли Фоникс?

Всеки родител иска най-доброто за своето дете и безспорно получаването на качествено чуждоезично обучение е едно от тях.

Джоли Фоник е всепризната методика за изучаване на чужд език и подобравя общата езикова (английска) грамотност у децата. Проучвания показват, че на децата, на които им е преподавано по методиката на Джоли Фоникс, показват по-добри успехи по правопис, четене и грамотност, спрямо тези, които са се обучавали по стандартните методи на преподаване.С други думи Джоли Фоникс е една успешна панацея за деца, включително и за деца, които изпитват леки затруднения с четенето, например.

Чрез програмата Джоли Фоникс децата по забавен начин се научват да четат, а след това и да пишат. Използваните похвати са песнички, игри, стихотворения и разкази на английски. С една дума докато забавляват и играят, децата учат един чужд за тях език и то доста успешно.

Атмосферата е приятелска, забавна и обучението протича по един нестандартен и забавен за децата начин. Едно е ясно – в подобна среда детето ще заобича английския език. За него ученето няма да се превърне в досадно и задължаващо занимание. Напротив, то с удоволствие ще посещава занятията по английски.

В България в много детски градини използват тази методика като част от обучителния процес по чужд език. Освен това можете да продължите обучителния процес и в къщи. В инертен пространството могат да бъдат открити напълно безплатни приложения, създадени по методиката  Джоли Фоникс.