Основна програма

Нашата философия е ученето чрез игра, ето защо сме създали подходящата стимулираща среда за децата.
Учебният процес протича на два езика – до обяд на български, следобяд на английски, като заниманията по английски се водят както от български преподаватели, така и от чуждестранни такива, с майчин език английски. Ето какви предмети залягат в нашата програма:

Допълнителни занимания

Нашата философия е ученето чрез игра, тъй като предлагаме стимулираща среда за децата. Ето и какво още предлагаме:

Програма

ДЕТСКА ЯСЛА
(от 2 до 3г.)
ДЕТСКА ГРАДИНА
(от 3 до 5г.)
ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА
(от 5 до 7г.)