Интуативна математика

Много от децата изпитват затруднения по математика, защото им се струва безинтересна и неразбираема. Но има един иновативен начин, чрез който те могат да се научат да смятат бързо, да заобичат математиката и да се забавляват в същото време. Чували ли сте за интуативна математика?

 

Какво представлява интуативната математика?

Интуативната математика или още известна като ментална аритметика представлява една своевременна тренировка за мозъка. Методът е познат още отпреди 2000 години  и към момента е доста разпространен в над 70 страни по света, в това число Китай, Япония, Великобритания и Канада. Дори в Китай и Япония е част от задължителната обучителна програма, а в САЩ методът дава отлични резултати при възрастни,  страдащи от Алцхаймер.

Интуативната математика представлява смятането наум с много големи числа на специално сметало наречено АБАК или СОРОБОН. Първият ред на сметалото показва единиците, вторият – десетиците, третият е за стотиците и т.н. В началото децата се учат като преместват с пръстчета топчетата под наставленията на преподавателя. След всяко упражнение те запаметяват все по-ярко сметалото в главата си, докато се стигне до момента, в който напълно престават да го ползват. При смятане наум децата си представят въображаемо сметало в главата и мислено преместват топчетата на сметалото.

 

Методът на интуативната математика работи с прости аритметични модели, с които смятането е лесно и бързо. Децата бързо усвояват четирите основни математически действия – събиране, изваждане, умножение и деление. Интуативната математика е подходяща за деца на възраст между 4 и 12 години. Това е възрастта, в която усвояването на нова информация става лесно и бързо.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MR_-ToLRgv4

 

Какво може да даде интуативната математика на вашето дете?

Целта на родителите, които избират да приложат тази методика на децата, си със сигурност не е, за да може децата им да могат да смятат по-бързо от калкулатора. Методиката спомага в много аспекти от развитието на детето, а именно:

Детето се научава да смята бързо наум. Чрез интуативната математика децата си представят изчисленията и за части от секундата дават отговор и то с прецизна точност. Бързината се получава след множество задачи и тренировки. След година обучение по тази методика децата овладяват събирането, изваждането, умножението и делението до такава степен, че дори боравят с четири и петцифрени числа.

 

Ще успее да развие и двете полукълба на мозъка си. За разлика от традиционната математика, на която всички са ни учили, интуативната развива едновременно и лявото и дясното полукълба на мозъка. Работата с въображаеми изчисления наум развива дясното полукълбо, а нагледното изобразяване на числовите резултати развива лявото. В упражненията участват и лявата и дясната ръка и то съвсем активно. Това от своя страна спомага за развитието на фината моторика.

Ще подобри концентрацията си.  Едно умение, което е много важно за всеки малчуган – да бъде съсредоточен и концентриран в това, което прави. С повишаване на концентрацията, детето ще подобри успеха си и по другите предмети.  Някои родители дори твърдят, че благодарение на интуативната математика децата им са подобрили и музикалните си и спортните си постижения.

 

Ще стане по-уверено. Със сигурност смятането наум и то на големи числа би повишило самочувствието на детето. То ще се чувства самоуверено и гордо, че е в състояние да се справя с всяка една задача, без значение от нейната трудност. Методът на интуативна математика развива и други качества у малчуганите, като инициативност и самостоятелност. Всеки път когато те се връщат от такъв урок ще се чувстват така, сякаш са докоснали нови върхове.

 

Ще развие творческото си мислене и фотографската си памет. В днешно време творческото мислене е важен показател за успеха на вече порасналото дете. Усвояването на информацията ефективно ще превърне мисловните процеси в автоматични. С времето детето ще успява да ги прилага при все по-сложни ситуации и проблеми.