20 основни маниера, които всички момчета трябва да знаят – Част 1ва.

Прекалено често маниерите на поведение се назовават като изгубена форма на изкуство в наши дни, но те са толкова важни, особено когато става въпрос за възпитанието на вашите малки момчета, да станат хора с почтеност. 

 

Доброто възпитание на вашите момчета ще им помогне да станат млади мъже, които могат да бъдат определяни като джентълмени. Децата няма как да се научат на маниери от само себе си или по неволя, а това е важна задача, която е задължение на добрите родители. Те трябва с правилен подход да моделират, обясняват и показват на малчуганите и като пример, какво всъщност са маниерите. А именно…

Маниерите са начин за поведение, третирайки околните с уважение, както и придобиване на важните за един бъдещ мъж – самоконтрол, дисциплина и безкористност.

Обучението на вашите малки момчета с някои основни маниери прави живота много по-приятен за вас и всички, които заобикалят детето ви, както сега, така и в бъдеще. Можете ли да си представите колко впечатлена ще бъде бъдещата му съпруга и нейните родители, ако синът ви е учтив, изразява се добре и на място , внимателен е и щедър към хората?

Ето 20 основни начина, които всички момчета трябва да знаят:

Следните маниери са лесни за преподаване и са чудесна отправна точка за по-нататъшно развитие в този тип възпитание. Научете вашите момчета, че е много важно…

 

 

1. Да говорят бавно, ясно, отчетливо и любезно, когато
разговарят най-вече с възрастни хора, но също така и с техни връстници.

По този начин всички хора ще ги разбират много по-добре, ще развиват своите комуникативни умения, ще бъдат приемани по-насериозно от хората, с които общуват, още от ранните си години и ще им бъде много по-лесно в бъдеще да участват в различни говорни кръжоци и мероприятия.

 

2. Да се изправят винаги, когато се
представят пред публика или дори се запознават с непознат
.

Този маниер показва не само добро възпитание и уважение към човека, с когото детето ви се запознава, но и показва внимание към детайлите, интерес.

 

3. Да гледат хората в очите,
докато разговарят с тях
.

Това несъмнено е първото нещо, което прави впечатление  един разговор, независимо формален или неофициален е той. При липса на очен контакт, интензитета на това което говорим е много по-малък и в повечето случаи хората изобщо няма да разберат, какво искаме да споделим с тях. От друга страна се смята за огромно неуважение към събеседника.

 


4. Да се ръкостискат с възрастни,
когато те им подадат ръка.

По този начин се показва уважение към човека, които ви поздравява и правите добро впечатление в неговите очи.

 

5. Да поздравят с „Приятно ми е да се запознаем.“,
когато се запознават с някой непознат човек.

По този начин още от първия момент на срещата ви с непознатия до тогава човек, показвате че имате добри маниери и възпитание, което несъмнено създава чудесно първо впечатление.

 

6. Да отговарят с  повече думи,
винаги когато им се задава въпрос.

Независимо дали отговора на въпроса е едно, простичко „Да“, звучи и изглежда много по-добре от колкото небрежно кимане, измрънкване под носа или мърморене.

 

 

7. Да се обръщат винаги към по-възрастни
хора в учтива форма.

Несъмнено е огромна проява на невъзпитание когато младеж се обърне към по-възрастни от него дама или господин по различен начин от „господине/поспожо“ или обръщение, което е различно от „Вие“.

8. Да отварят и задържат винаги вратата за дами,
възрастни жени, майки с деца и всякакъв друг тип жени.

Тази проява винаги бива силно оценявана от жени, особено тези които са забързани или много натоварени в ежедневието. Все пак мъжете са силния пол и е повече от естествено те да се грижат за нежните си половнки, а дори и непознати, представителки на нежния пол.

 

 

9. Да изтеглят стола от масата за жени и
момичета
, преди те да седнат.

Този жест несъмнено ще бъде от полза на всеки младеж, поканил дама на първа среща. Няма жена, която да не се впечатли и да си помисли, колко добре е възпитано момчето от своята майка, особено живеейки в този толкова динамичен свят, в който емоциите и уважението липсват все повече и повече.

10. Да предложат помощ на жените и
момичетата с палт
ата.

Използвайки простичкия израз „Мога ли да ви помогна с палтото“ всеки младеж ще създаде усещане за джентълменство и добро възпитание у дамата до себе си.

 

Очаквайте в следващата статия останалите 10 задължителни маниера за добрия малък джентълмен.

 

 

Leave a comment