Синдром на дефицит на вниманието

Дефицит на вниманието, или наричан още Синдром на дефицит на вниманието (СДВ) е разстройство в поведението, което се характеризира с неспособност да се задържи вниманието върху даден обект или субект, невъзможност за концентрация, трудности в определяне на важната информация. От този синдром страдат около 5% – 9% от населението на света, като то се изразявава два пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Разстройството в поведението се проявява още от ранна детска възраст, като първите прояви са до 5-годишна възраст от живота на детето. Синдром на дефицит на вниманието се характеризира като генетично заболяване и между 10% – 60% от засегнатите деца продължават да го имат и като възрастни.

 

 

Симптоми и поведение при синдром на дефицит на вниманието (СДВ)

Най-често срещаните симптоми и диагностицирани поведения са:

  • Невнимание
  • Разсеяност
  • Безпокойство
  • Прекъсване/намесване
  • Импулсивност/липса на самоконтрол

Деца с дефицит на вниманието се категоризират като неспособни да слушат, мързеливи, разсеяни или просто незаинтерисовани. За тях това да се концентрират върху определана дейност се оказва истински проблем. Трудно им е да спазват поставените правила при задачи или игри и са неспособности да запомнят песни или стихове.

За поставянето на диагноза, трябва да се вземат под внимание симптомите на хиперактивност, разсеяност или и двете. При момичетата, обикновено, симптомите са свързани с ниско самочувствие и самооценка, проблеми с вниманието и завишена импулсивност. При момчетата пък, по-ярко изразени са симптомите на хиперактивност. Изключително важно е всички симптоми да се наблюдават в различни ситуации, за да може правилно да се определи степента на нарушение. Например: как детето се държи, играейки си с останалите деца в детската градина, как се отнася към различните възрастни, какво е неговото поведение вкъщи. Разбира се, диагностицирането може да стане само от квалифициран лекар.

 

Причини за Синдрм на дефицит на вниманието (СДВ)

Синдром на дефицит на вниманието е разстройство в поведението, което напоследък засяга все повече деца и се приема за наследствено и генетично заболяване. Счита се, че генетичната предразположеност обяснява от около 70% – 75% от случаите. Засегнати са гени, които отговарят за транспорта на допамин. Допаминовата активност (повишена или занижена) е свързана с психологичните процеси като концентрация и мотивация.

Съвети в помощ на родителите

Обикновенo вниманието на родитeлите се заостря когато детето тръгва на училище  и те забележат първите неуспехи в учебната дейност. Тези неуспехи не са породени от ниския интелект на детето, а от невъзможността да се работи концентрирано. Обикновено деца със синдром на дефицит на вниманието са със среден или висок коефицент на интелигентност.

Ето и някои съвети, които биха били в помощ на родителите:

  • Не отричайте проблема!

От синдром на дефицит на вниманието страдат десетки хиляди деца по света. Важното е да се вземат своенвременно мерки, а по този начин детето ще развие потенциала си и ще съумее да се превърне в успешна личност.

  •  Избягвайте негативни коментари и квалификации

Децата, които чуват за себе си негативни коментари и обидни квалификации, в един момент започват да им вярват и наистина приемат, че те са такива. Без значение колко възмутително според вас е поведението на детето ви, никога не си позволявайте да го обиждате и да го наричате с думи, които биха наранили чувствата му. Детето трябва да се чувства обичано и подкрепяно, независимо от недостатъците си.

  • Поощрявайте детето и му помагайте с разрешаването на проблемите, с които то се сблъсква

Всеки път когато използвате изречения от типа „Не можеше ли да се постараеш малко повече“ или „Защо не си еди-какъв си“, вие обричате детето на провал. Вместо да критикувате детето за неуспехите му, по-добре се съсредоточете върху всички онези качетва, които то притежава. Детето трябва да усеща, че сте на негова страна и негова подкрепа. Винаги се старайте да говорите със спокоен и мек тон. Необходимо е детето да усеща положителната ви нагласа и вниманието ви към него.

  • Хвалете детето, дори и при най-малките успехи.

За децата със синдром на дефицит на вниманието е особено трудно да се фокусират върху силните си страни, особено когато постоянно им се припомнят техните негативни. Именно затова  е важно да повишите самооценката на детето чрез похвали, дори и при най-малкия успех.

  • Бъдете постоянни в действията си. Въведете правила и се старайте да ги следвате стриктно. Важно е да не си противоречите по отношение на начина си на поощряване, възпитание и създаване на дисциплина.