Илиaна Славчева

Директор и основен преподавател

Магистър по биология
Г-жа Илиaна Славчева притежава професионални квалификации кат биолог и учител предучилищна педагогика, а педагогическия ѝ стаж е 18 години.