Мариана Лазарова

Магистър начална и предучилищна педагогика.
Г-жа Мариана Лазарова има опит като педагог 20 години. Участвала е в инициативи, свързани с благотворителност и доброволчество, ръководител по проект „Успех“ и множество квалификации