Марина Мантарова

Магистър Начална и предучилищна педагогика

Г-жа Марина Мантарова има опит в отглеждането и възпитанието на деца в яслена група.