Нели Василева

Основател и собственик

Магистър по педагогика на обучение по музика
Г-жа Нели Василева има 12 години опит като учител. Притежава професионални квалификации музикално-сценична режисура, а бакалавърската и степен е психология.