Силвия Владимирова

Магистър музикална педагогика.

Г-жа Силвия Владимирова има опит като музикален педагог и работа с деца.