Цветомира Петрова

 

Магистър Начална и предучилищна педагогика
Г-жа Цветомира Петрова е млад и амбициозен учител с едогодишен стаж в областта на отглеждане и обучаване на деца.